Jiří Šindler 1938
malíř a grafik
 
500 03 Hradec Králové, Dlouhá 212
tel: 495 512 285
www.hka.cz/sindler

"Zdá se, že se Jiří Šindler narodil na šťastné planetě a tíhne k námětům, které nás nermoutí ani nešokují. I když se také dotýká závažných a chmurných okruhů životní zkušenosti, přece jen nazírá spíše z hlediska jakési základní jistoty o nezničitelnosti života v jeho nekonečných proměnách."Vstupování, - 60 x 50cm, ----- 1993Krajina času, - 60 x 80cm, ------2000


Obraz zahrady je odvěkou součástí lidského mýtu: od rajské zahrady, zahrady antických mýtů, přes zahrady z pohádky tisíce a jedné noci až k Trnkově zahradě dětství...


Zpět na adresář